Hvem er kurset for?

Kurset er først og fremst utarbeidet for å møte de lovpålagte kravene som ligger til HMS-kunnskap for daglig leder og verneombud i barnehagen, men kurset kan også gjerne gjennomføres av styremedlemmer eller andre med HMS-ansvar i barnehagen. 

Vi har benyttet oss av internkontrollsystemet PBL Mentor HMS og dermed vil det i kurset også gis gode tips og råd til bruk av systemet i arbeidshverdagen deres. 

Det er derimot ikke noe krav eller forutsetning at dere benytter PBL Mentor HMS, for å gjennomføre dette kurset. Om dere ikke har et slikt system eller benytter andre systemer, så vil kurset fremdeles dekke kravene til HMS-kunnskap.

På den måten får du et solid grunnlag for å jobbe videre med HMS. Til beste for store og små.

Forsvarlighetsvurdering

HMS-Kurs for verneombud skal i utgangspunktet være på minimum 40 timer, men partene i virksomheten kan bli enige om at det både er hensiktsmessig og forsvarlig med kortere opplæring.

Når du velger et nettbasert kurs, må du fylle ut en forsvarlighetsvurdering for å få dette godkjent som et 40 timers kurs.

Forsvarlighetsvurdering for HMS kurs for verneombud er dokumentasjonen på at partene faktisk har gjort en vurdering av å fravike anbefalingen om at HMS kurs for verneombud bør være på 40 timer.

Klikk her for mer informasjon og mal for forsvarlighetsvurdering og avtale.

Kursets innhold

Kurset består av 10 kapitler med sentrale tema som psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, hygiene og smitte, ergonomi og muskel- og skjelettplager, sikkerhet og beredskap etc. Hvert kapittel ender i en quiz der man får etterprøvd hva man har lært i kurset.

 Ved fullført kurs får man tilsendt personlig kursbevis.

God opplæring!

  1. Innledning

  1. Modul 1

  2. Modul 2

  3. Modul 3

  4. Modul 4

  1. Innledning

  2. Arbeidsmiljøloven

  3. Formålsparagrafen

  4. Roller i arbeidsmiljøet - arbeidsgiver

  5. Roller i arbeidsmiljøet - arbeidstaker

  6. Roller i arbeidsmiljøet - mellomleder

  7. Roller i arbeidsmiljøet - verneombud

  8. Roller i arbeidsmiljøet - hovedverneombud

  9. Roller i arbeidsmiljøet - tillitsvalgt

  10. Roller i arbeidsmiljøet - arbeidsmiljøutvalget

  11. Roller i arbeidsmiljøet - bedriftshelsetjenesten

  12. Krav til arbeidsforholdet

  13. Varsling

  14. Quiz - arbeidsmiljøloven

  1. Innledning

  2. Lovverk

  3. 8 steg til systematisk HMS - 1 Kjennskap til lovverk

  4. 8 steg til systematisk HMS - 2 Krav til opplæring og kunnskap

  5. 8 steg til systematisk HMS - 3 Medvirkning

  6. 8 steg til systematisk HMS - 4 Målsetninger i HMS-arbeidet

  7. 8 steg til systematisk HMS - 5 Ansvar og organisering av HMS-arbeidet

  8. 8 steg til systematisk HMS - 6 Kartlegging og risikovurdering

  9. 8 steg til systematisk HMS - 7 Avvik og avvikshåndtering

  10. 8 steg til systematisk HMS - 8 Revisjon

  11. Oppsummering

  12. Quiz - systematisk HMS-arbeid

  1. Innledning

  2. Perspektiver i det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet

  3. Lovkrav

  4. Medarbeiderskap

  5. Livspuslespillet

  6. Viktige arbeidsmiljøfaktorer

  7. Konflikter

  8. Mobbing

  9. Tre måter å håndtere og rapportere arbeidsmiljøsaker på

  10. Kartlegging, risikovurdering og handlingsplan

  11. Oppsummering

  12. Roller - psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

  13. Quiz - psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

  1. Innledning

  2. Lovverk

  3. De fysiske faktorene i ergonomi

  4. Psykososiale og organisatoriske faktorer

  5. Pedagogikk og ergonomi

  6. Fysisk aktivitet

  7. Risikovurdering og kartlegging

  8. Forebygging

  9. Roller - ergonomi

  10. Quiz - ergonomi

Om kurset

 • 3.990,00 kr
 • 107 leksjoner
 • 4.5 timer med videoinnhold

Priser

Som PBL-medlem eller PBL Mentor-kunde får du rabatterte priser. Se detaljer under "Praktisk informasjon".

 • 3.990,00 kr

  Ordinær pris (25% rabatt for PBL medlemmer og PBL Mentor kunder)

  Start kurs

Praktisk informasjon

 • Antall leksjoner: 87
 • Spilletid: ca. 4 timer og 20 minutter
 • Nettkurset er tilgjengelig i seks mnd fra du kjøper tilgang. 
 • Du kan se nettkurset så mange ganger du ønsker i denne perioden.
 • Tilgangen til nettkurset er personlig. Du kan ikke dele kurset med noen andre. Ønsker du å bestille kurset for flere deltakere eller flere barnehager? Ta kontakt med oss.
 • Etter fullført kurs mottar du et personlig kursbevis.
 • Medlemmer i PBL og kunder hos PBL Mentor får 25 % rabatt på dette kurset. 
 • Er du PBL-medlem? Hent din rabattkode her.
 • Er du PBL Mentor-kunde? Be om rabattkode her.