Introduksjon

Målgruppe:

Alle ansatte i barnehagen

Mål for kurset:

Barnehageansatte har kunnskap for å legge til rette for god helse og livsmestring i barnehagen, ved å skape et trygt, utfordrende og helsefremmende miljø. Er bevisst sin rolle og holdninger i møte med barna, og forståelse for at grunnlaget for barns utviklingsmuligheter, helse og livsmestring dannes i barnehagen. 

Beskrivelse av kurset:

Kurset knytter lovverk og retningslinjer til det helsefremmende arbeidet i barnehage. Kursholder går inn på sentrale elementer som fremmer livsmestring og helse, ser på helheten og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og på hvordan mestring gir muligheter. 

Kurset gir en innføring i salutogen holdning for livsmestring og helse, og ser på hvordan voksenrollen spiller inn på barns helse og utviklingsmuligheter.

Kurset gjennomføres med hele personalgruppen. Oppgavene underveis i kurset er lagt opp til dette. 

Kursets innhold

  1. Introduksjon

  2. Metode - IGP

  3. Forberedelse - ledelse av IGP-metoden

  1. Mål

  2. Livsmestring og helse i barnehagen

  3. Oppgave

  1. Mål

  2. Helsefremmende tenkning

  3. Helhetlig tenkning om helse

  4. Oppgaver: Helsefremmende tenkning

  5. Inkludering og relasjoner

  6. Oppgaver: Inkludering og relasjoner

  7. Motstandskraft

  8. Oppgaver: Motstandskraft

  1. Tilknytning

  2. Ulike tilknytninger

  3. Oppgaver: Tilknytning

  1. Mål

  2. Ulike voksenstiler i møte med barn

  3. Oppgave

  1. Litteraturliste og lenker

Om kurset

 • 1.590 kroner (ekskl.mva)
 • 52 minutter videoinnhold
 • 9 leksjoner + oppgaver

Praktisk informasjon

 • Nettkurset er tilgjengelig i seks mnd fra du kjøper tilgang.
 • Du kan se nettkurset så mange ganger du ønsker i denne perioden.
 • Tilgangen til dette nettkurset er gjelder én barnehage.  Ønsker du å bestille kurset for flere barnehager? Ta kontakt med oss.
 • Medlemmer i PBL får 25 % rabatt på dette kurset. 
 • Kurset leveres av PBL.

Kursholder

fagsjef barnehage, PBL Kristine Rishaug Ruus

Kristine jobber som fagsjef barnehage i PBL. Hun er utdannet barnehagelærer, og har 13 års erfaring fra barnehage før hun startet å jobbe i PBL i 2020.

Bestill kurs

Fyll ut og send inn skjemaet for å få tilgang til nettkurset