Watch Intro Video

Video

Hvem er kurset for?

Dette kurset er beregnet for daglig leder/styrer og styremedlemmer i barnehagen. Målet er å gi en økt bevissthet og forståelse for sammenhengen mellom fokus på HMS og de menneskelige og økonomiske gevinstene av dette.

Kursets innhold

 • 1

  Kapittel 1 - Hva er HMS-økonomi

  • Hva er HMS-økonomi?

  • Kost-nytte effekt - regneeksempel

 • 2

  Kapittel 2 - Sykefravær, produksjonstap og administrative kostnader

  • Sykefravær og HMS-økonomi

  • Økonomiske konsekvenser av sykefravær - regneeksempel

  • Sykefravær i barnehagen

  • Produksjonstap

  • Produksjonstap - regneeksempel

  • Administrative kostnader

  • Administrative kostnader - regneeksempel

  • Oppsummering av våre funn

  • Systematisk forebygging og oppfølging av gravide

  • Forebygging av sykefravær

 • 3

  Kapittel 3 - Turnover

  • Årsaker og effekter

  • Kostnader ved turnover

  • Case/eksempel

  • Hvordan unngå turnover

  • Rekruttering - tips og råd

 • 4

  Kapittel 4 - Verdien av et godt arbeidsmiljø

  • Lovverk

  • Ansvar for arbeidsmiljøet

  • Investeringer i arbeidsmiljøet

  • Kostnader ved å ikke investere i arbeidsmiljøet

Priser

Praktisk informasjon

 • Antall leksjoner: 21
 • Spilletid: ca. 1 time og 34 minutter
 • Nettkurset er tilgjengelig i seks måneder fra du kjøper tilgang.
 • Tilgangen til nettkurset er personlig. Du kan ikke dele kurset med noen andre. Ønsker du en pakke-pris, ta kontakt med oss.