Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan PBL-konsernet samler inn og bruker personopplysninger.

Har du spørsmål om hvordan vi bruker og behandler personopplysninger kan du kontakte vårt personvernombud. PBLs administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Nyhetsbrev

På pbl.no kan du melde deg på vårt nyhetsbrev som sendes ut via e-post. PBL bruker leverandøren SendinBlue for utsendelse av nyhetsbrev og denne leverandøren er underlagt EUs personvernforordning.

E-postadressene lagres i en database og oppbevares til du eventuelt velger å melde deg av vårt nyhetsbrev. Etter avmelding vil vi slette din e-postadresse fra databasen. Opplysningene deles ikke med andre selskaper utenfor PBL.

Brukertilgang / pålogging til pbl.no

På pbl.no har medlemsbarnehager tilgang til passordbeskyttet innhold. For å få tilgang må man registrere seg med personlig bruker knyttet til foretaket du representerer. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg en personlig bruker som kan brukes til innlogging på pbl.no, samt at PBL unngår misbruk av tjenesten.

Du må aktivt lage deg bruker og tilgangen gis som en del av barnehagens avtale med PBL. Du kan kontakte PBL for å få opplysningene dine slettet eller korrigert. Opplysningene deles ikke med andre selskaper utenfor PBL og lagres på PBL sin egen datasentral lokalisert i Bodø.

Bestilling av fordelsavtaler og tjenester

På våre nettsider kan du også bestille tjenester og produkter som tilbys av våre samarbeidspartnere.

For å overholde forpliktelsene våre ved bestilling, vil vi videresende eventuelle personopplysninger til aktuell samarbeidsleverandør. Opplysningene benyttes kun til det spesifikke formålet.

Bestilling av tjenester og produkter fra PBLs datterselskaper

På våre nettsider kan du bestille tjenester og produkter som tilbys av PBLs heleide datterselskaper. Dine personopplysninger vil bli formidlet til det datterselskapet som skal håndtere bestillingen.

Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av produkter og tjenester blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere avtaleforholdet og gi deg informasjon om produktene du har et avtaleforhold i.

Bestilling av kurs

På våre nettsider kan du bestille kurs. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i. Vi benytter Pindena som er en norsk leverandør av kursadministrasjonssystem. I dette systemet lagrer vi personopplysninger for å kunne administrere kurset, fakturere kurset og skrive ut kursbevis. Lagring av fakturaopplysninger vil følge bokføringslovens krav til lagring og lagring av personopplysninger generelt lagres i 12 måneder.

Nettkurs (Campus.pbl.no)

Når du bruker vår digitale læringsplattform må du opprette personlig brukerkonto som inneholder personopplysninger. 

Personopplysninger samles inn og behandles for å fullføre en avtale mellom PBL og kursdeltaker i forbindelse med kjøp av kurs/utdanning. Også andre lover, som regnskapsloven og plikt til å rapportere opplysninger til andre myndigheter, styrer i visse tilfeller behandlingen av personopplysninger.

Bruk av databehandlere

Nettkursplattformen kjøres gjennom Thinkific.com. Thinkific opererer i samsvar med reglene i EUs personvernforordning. Mer informasjon om Thinkific og personvern finner du har: https://support.thinkific.com/hc/en-us/articles/360030355694-The-GDPR-and-Course-Creators

Fakturakopi for kjøp av nettkurs leveres gjennom tjenesten Quaderno. Løsningen opererer i samsvar med EUs personvernforordning. Les mer om Quaderno og GDPR her: https://quaderno.io/blog/how-quaderno-complies-with-gdpr/  

Betalingstransaksjoner

PBL bruker Stripe som betalingsformidler. Stripe er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til kortbetaling, og Stripes personvernerklæring gjelder for behandling av personopplysninger knyttet til betaling. Her finner Stripes personvernerklæring her:https://stripe.com/no/privacy

Saksbehandling og henvendelser til PBL

Du kan benytte våre nettskjemaer, telefon eller andre henvendelsesformer for å få rådgivning og hjelp hos PBL. Relevante opplysninger som fremkommer av henvendelsen vil journalføres for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Nettstatistikk og logger

PBL benytter Google Analytics, Facebook Pixel og logger for å optimalisere nettstedene våre og for å avdekke feilkilder. Opplysningene brukes i en aggregert form. Når du besøker nettstedene våre lagres din IP-adresse i logger for bruk til innbruddsdeteksjon og feilsøkning. Logger fjernes når de ikke lengre er relevante for de angitt formålene.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettsidene våre lagrer på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene brukes til å fortelle oss om din bruk av våre nettsider. Det registreres hvor ofte du besøker våre nettsider, hva du leser og teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem.


Slik administrerer du informasjonskapsler


Medlemskap i PBL

For å oppfylle avtaleforpliktelsene våre, herunder bestemmelsene i PBLs Hoved- og hovedtariffavtale, så lagrer vi personopplysninger om daglig ledere, styreledere, eiere, ansatte og andre relevante kontaktpersoner knyttet til avtaleforholdet.

Opplysningene brukes i forbindelse med rådgivning, fakturering, avtalefestet pensjon og forsikringer, bokføring og til utsendelse av nyhetsbrev. Som del av avtaleforholdet med PBL blir man automatisk lagt til mottakerlisten for utsendelse av viktig informasjon som angår medlemsbarnehagene.

Forsikring

PBL behandler personopplysninger for å forberede, gjennomføre og dokumentere kjøp og salg av forsikringsprodukter. Når avtalen løper, behandler vi personopplysningene for å dokumenter og administrere avtaleforholdet.

Enkelte forsikringsprodukter er omfattet av PBLs tariffavtale og det er ikke mulighet til å reservere seg mot deltagelse i forsikringen.

Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å inngå og oppfylle avtalen og vår berettigede interesse.

Opplysningene skjermes fra uvedkommende, og er kun tilgjengelig for ansatte i PBL som jobber med forsikring.  Opplysningene deles kun med de aktuelle forsikringsselskap som er omfattet av avtalene.

Felles konsernmedlemsregister

PBL har et felles medlemsregister sammen med våre datterselskaper. Formålet med medlemsregisteret er å administrere kundeforholdet på tvers av de juridiske selskapene og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet.

Fødselsnummer og lønnsdata kan utleveres mellom datterselskapene når formålet er administrasjon av medlemsforholdet.

Innsynsrett

Du kan kontakte PBL dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg, hvordan vi bruker dem og sletting av opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for.

Personvernombud i PBL

Tor Eitran, advokat