Om foredragsholder

Kåre Svang har jobbet med mishandling og alvorlig vold mot barn siden 1998. Han bistår alle landets politidistrikter i disse sakene når de anmoder Kripos om bistand. Kåre Svang er fagspesialist og etterforskningsleder ved Barnevoldsavsnittet på Kripos.

I 2016 ble han tildelt Barnerettighetsprisen.