Om foredragsholder

Kjersti Botnan Larsen er seksjonssjef i barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.