Om foredragsholder

Lisbeth Iglum Rønhovde har embetseksamen i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo (cand. paed. spec.). Hun har arbeidet som lærer, senere som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT for grunnskolen, seniorrådgiver i Statped, samt spesialpedagog i barne- og ungdomspsykiatrien. Ved siden av driver hun kurs-, forfatter- og forlagsvirksomhet.