Ofte stilte spørsmål

  • Hva er hensikten med opplæringsprogrammet?

    Opplæringen har som hensikt å gi barnehagens ansatte styrket handlingskompetanse for å oppdage og forebygge alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

  • Hvem har laget kurst?

    PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har sammen med bidragsytere fra fagmiljøer som Politiet, Kripos, Statens Barnehus, RVTS, Barneverntjenesten og Politihøgskolen utviklet nettressursen.

  • Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

    Opplæringen er laget for barnehageansatte og det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å gjennomføre det nettbaserte opplæringsprogrammet.